El_cangur

festes, celebracions i trobades

Covid-19

A El Cangur estem molt conscienciats en la lluita preventiva contra el Coronavirus o Covid-19, és per això que, des de mitjans de març, hem adoptat les mesures necessàries per reforçar la neteja i desinfecció, especialment en totes aquelles zones que siguin susceptibles de contacte humà. Hem implementat, a més, la utilització de productes viricides específics per a l'eliminació de virus i bacteris, amb això impedim la propagació dels mateixos i, per tant, prevenim qualsevol tipus de contagi.

 

Mesures adoptades:

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern, el procediment a seguir i de l'aforament.

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l'ús de mascareta quan no es pugui garantir aquest distanciament.

• Es facilitarà gel desinfectant en l'accés i a les zones comunes.

• S'incrementarà la freqüència de neteja d'acord amb la legislació vigent.

• La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

• Es limitarà l'entrada i es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. És obligatori l'ús de mascareta.

• Es limitarà el contacte directe mitjançant mampares protectores i l'equip l'atendrà sempre amb mascareta.

• Es netejaran i es desinfectaran les superfícies externes després de l'atenció de cada client.

• Es facilitarà al check-out online.

• Les claus es desinfectaran abans de lliurar-les i la seva recollida la farà una sola persona.

• El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. El datàfon estarà protegit i serà desinfectat en cada ús.

• Els comandaments a distància estaran protegits amb una bossa.

• Alguns serveis poden romandre tancats temporalment en funció de la legislació vigent.

 Telèfons de contacte

• Telèfon d'atenció ciutadana per al coronavirus a Catalunya: 061/112

• Telèfon d'assistència psicològica per a la població general amb dificultats derivades de l'estat d'alarma per al COVID-19 del Ministeri de Sanitat: 91.700 79 88

• Telèfon CAP Nord Igualada: 93 807 58 00

• Telèfon CAP Urbà Igualada: 93 805 35 00

 

2010 © EL CANGUR | Multiespai d'oci
Facebook Twitter

Disseny Web
MgComunicacio

Truca al 659 97 27 77
i t'expliquem de quina manera pots fer la teva festa.
c. La Pobla de Claramunt, 19 baixos
08700 Igualada, Barcelona